ציוד הרמה


פקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש], התש"ל-1970 מגדירה 

א. בסעיף 79 כ"מכונת הרמה" – התקן הרמה, לרבות עגורן, קילון, תלת-רגל, התקן משיכה, מחפר עגורן, מחדיר כלונסאות, כננת, מלגזה, גלגלת, גלגלת שרשרת, גלגלת כבלים, גלגילון, מסוע עילי, מסילת כבל, חבל עילי וכל מכונה אחרת היכולה באמצעות אבזר הרמה להרים עומס, להורידו או להחזיקו. 

מכונת הרמה נדרשת לבדיקה על ידי בודק מוסמך לפני הפעלתה ולאחר מכן בתדירות של פעם ב- 14 חודשים לפחות. מכונות ההרמה הנדרשות בבדיקה בתדירות של אחת ל-6 חודשים הן: 1. עגורני צריח; 2. פיגומים תלויים; 3.פיגומי תורן; 4. במות הרמה ובהתאם לדרישות החוק

 ב.  בסעיף 71 כ""אבזר הרמה" - התקן כלשהו המשמש או הנועד לשמש במישרין או בעקיפין לחיבור עומס להתקן הרמה ואינו מחובר דרך קבע לעומס, לרבות מענב שרשרת, מענב חבל, טבעת, וו, מענב, אונקל, סגיר, סביבול, מנעול סבב, עין הרמה , חוליה, מלקחות לוח, מלקחות קורה, מלקחות מספריים, כלי קיבול להרמת חמרים או ציוד, דלי מלקחיים, בורג עין, קורת הרמה, מסגרת הרמה וכל התקן דומה המהווה חלק של התקן הרמה או אמצעי תליה, ולרבות תמיכה של התקן הרמה שבו משטח עבודה או במה;

לאור העובדה כי אבזרי ההרמה נשחקים במהירות רבה, מועברים ממכונת הרמה אחת לשנייה וכן לאור העובדה כי אביזר ההרמה אינו מצויד במנגנוני בטיחות, נדרשת בדיקה של אבזרי ההרמה ללא יוצא מן הכלל בתדירות של אחת ל-6 חודשים.