אודות


       סיגמא הנדסה, בדיקות ובטיחות

הנדסה  - הנדסת מכונות

בדיקות - בודק מוסמך למכונות ואביזרי הרמה ומכלי אוויר
(מס' הסמכה 41655)

בטיחות -א. בטיחות בעבודה 
- מתן שרותי ממונה על הבטיחות ויעוץ
- חקירת תאונות עבודה והכנת חוות דעת
מקצועיות
- הדרכת עובדים

             ב. בטיחות במוסדות החינוך 
- עריכת מבדקי בטיחות בהתאם לחוזר
מנכ"ל משרד החינוך מס' תעודה 16618
- יועץ בטיחות במגזר החינוך מס' הסמכה 741715


אודות