אודות


       סיגמא הנדסה, בדיקות ובטיחות

הנדסה  - הנדסת מכונות

בדיקות - בודק מוסמך למכונות ואביזרי הרמה ומכלי אוויר
             (מס' הסמכה 41655)

בטיחות -א. בטיחות בעבודה 
                                          -  מתן שרותי ממונה על הבטיחות ויעוץ
                                          - חקירת תאונות עבודה והכנת חוות דעת
                                            מקצועיות
                                          - עד מומחה. ניסיון רב בהופעות בבתי
                                            המשפט
                                          - הדרכת עובדים      

             ב. בטיחות במוסדות החינוך 
                                           - עריכת מבדקי בטיחות בהתאם לחוזר
                                             מנכ"ל משרד החינוך (יועץ בטיחות
                                             במגזר החינוך מס' הסמכה 741715)
אודות